TODAY:

     DOWN-
     股票下跌ing
     看到不公的新聞: 小妹妹性侵案被法官輕視
     政府在A錢,而且還無法阻止, 明顯的手法, 也不見媒體公"X"
     生活的意義是?

     UP:
     昨晚看到自己年輕時的照片,好像還滿漂亮迪,嘿嘿
     今天早上沒下雨
     吃到好吃的蛋餅, 喝到好喝的味噌湯, 今早好酥胡~
     生活的意義: 吃到許多好吃東東

全站熱搜

kuss 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()